Hoe snel rijbewijs terug?

Door onze snelle werkwijze lukt het ons vaak om het klaagschrift al binnen 24 – 48 uren in te dienen bij de rechtbank. Wij werken volgens een vaste procedure:

  1. Contact met de cliënt, informatie opvragen en klaagschrift voorbereiden
  2. Klaagschrift in concept naar cliënt ter goedkeuring
  3. Na akkoord, direct indienen bij de rechtbank

Na indiening van het klaagschrift is de rechtbank verplicht om het klaagschrift binnen 14 dagen op zitting te behandelen waarbij dan door de rechter wordt besloten of het rijbewijs aan u kan worden teruggegeven.

Wij blijven in die tijd echter niet stilzitten. Na indiening van het klaagschrift zullen wij ons uiterste best doen om het rijbewijs ook binnen die termijn van 14 dagen terug te krijgen.

  1. Wij zullen een kopie van het klaagschrift naar de officier van justitie sturen om ook bij de officier aan te dringen op teruggave van het rijbewijs
  2. Wij zullen regelmatig contact opnemen met de rechtbank om ervoor te zorgen dat de zitting zo snel mogelijk gepland wordt.

Vaak lukt het ons om het rijbewijs al binnen 5 – 8 dagen voor u terug te krijgen!

TIP: Niet 10 dagen termijn afwachten

Belangrijk voor u om te weten is dat u niet eerst de 10 dagen termijn van de officier hoeft af te wachten. Over het algemeen zal de officier van justitie altijd wel beslissen tot inhouding van het rijbewijs nu hun richtlijnen dat tegenwoordig voorschrijven. Het is dus verstandig om het klaagschrift in een zo vroeg mogelijk stadium van de zaak in te dienen.

< Terug naar homepage