Kosten rechtsbijstand

Het honorarium van de advocaten bedraagt € 150,00 excl. BTW per uur. Dit is een scherp websitetarief dat wij kunnen bieden voor alle advocaten die aan ons netwerk zijn verbonden.

Wij weten dat er buiten ons netwerk ook kantoren zijn die voor een vaste prijs bijstand bieden voor het indienen van een klaagschrift om uw rijbewijs terug te krijgen, maar u moet uzelf daarbij afvragen of u dan echt een goed klaagschrift hebt om de rechter te overtuigen om het rijbewijs terug te geven. In dat opzicht is goedkoop misschien wel duurkoop, omdat u straks de kosten voor niets hebt gemaakt. Wij werken al met een van de laagste uurtarieven binnen de advocatuur.

Wij vinden het belangrijker om het in een keer goed te doen en de kans op teruggave zo groot makkelijk te laten zijn. Daarom is ons slagingspercentage ook zo hoog!

Evenwel kunnen wij u ook aanbieden om ENKEL een klaagschrift op te stellen en in te dienen voor een bedrag van € 550,00 excl. BTW. Naast het opstellen en indienen van een klaagschrift zullen wij geen verdere werkzaamheden verrichten.

Wanneer de zaak op basis van het uurtarief van € 150,00 excl. BTW wordt gedaan, blijven wij werkzaamheden voor u verrichten totdat u het rijbewijs weer feitelijk in uw bezit hebt. Wij zullen dan de volgende werkzaamheden verrichten:

  • Opstellen en indienen van een uitgebreid klaagschrift
  • Uitgebreid verzoek aan de officier van justitie tot teruggave van het rijbewijs, met kopie van het klaagschrift
  • Wij blijven naar de officier bellen totdat u het rijbewijs terug hebt. Op die manier houden we de druk op de ketel en zorgen we ervoor dat u snel het rijbewijs terug hebt
  • Wij vragen het proces-verbaal van de snelheidsmeting op en zullen nagaan of er eventueel fouten zijn gemaakt, die gunstig zijn voor uw zaak
  • Mocht het tot een zitting komen, dan bereiden wij u hierop helemaal voor
  • En uiteraard staan we u ook op zitting bij

Als het ons lukt om voor de zitting het rijbewijs voor u terug te krijgen, moet u dus rekening houden met ongeveer 6 – 7 uur werk.

Pro deo advocaat

In sommige gevallen kunt u eventueel in aanmerking komen voor pro deo rechtsbijstand. Dit is afhankelijk van uw inkomen en vermogen van twee jaar geleden. Als dat zo is, betaalt u enkel een geringe eigen bijdrage. De rest van de kosten van rechtsbijstand worden dan door de Staat vergoed.

> Aanmeldformulier nieuwe zaak voor vrijblijvende intake met gespecialiseerde rijbewijsadvocaat

< Terug naar homepage