Kosten rechtsbijstand

Via de website profiteert u van ons voordelige tarief van € 135,00 excl. BTW per uur.

Alle advocaten binnen het netwerk zijn gebonden aan dit lage uurtarief, ook als zij normaal gesproken een hoger uurtarief hanteren.

Voor u is het natuurlijk ook belangrijk om te weten hoeveel tijd we met de zaak bezig zijn. Ons antwoord daarop is altijd dat dit afhankelijk is van de concrete werkzaamheden van de zaak, de ingewikkeldheid van de zaak en de samenloop met andere procedures. Gemiddeld genomen moet u denken aan de volgende werkzaamheden:

Omschrijving werkzaamhedenInschatting aantal uren
Opstellen en indienen klaagschrift3,5 uren
Opvragen dossier en advies1-2 uren
Uitgebreide voorbereiding op zitting1,5 uren
Bijstand tijdens de zitting,
inclusief voorbereidingsgesprek en reistijd
2- 3 uren
GEMIDDELD8 – 10 uren werk

Het werkelijk aantal uren is altijd ook afhankelijk van het aantal contacten, uw informatiebehoefte en de ingewikkeldheid van de zaak.

Laagste uurtarief

Wij garanderen u het laagste uurtarief. Vindt u ergens anders een advocatennetwerk met een lager uurtarief? Meld het ons en wij passen direct ons honorarium aan!

Wij zeggen er eerlijk bij dat dit niet wil zeggen dat wij altijd de goedkoopste zijn. Er zijn kantoren die voor een vaste prijs bijstand bieden voor het indienen van een klaagschrift om uw rijbewijs terug te krijgen, maar u moet uzelf daarbij afvragen of u dan echt een goed klaagschrift hebt om de rechter te overtuigen om het rijbewijs terug te geven.

In dat opzicht is goedkoop misschien wel duurkoop, omdat u straks de kosten voor niets hebt gemaakt. Wij werken al met een van de laagste uurtarieven binnen de advocatuur. Waar andere kantoren volledige rechtsbijstand voor een bedrag onder de € 1000,00 aanbieden, menen wij dat een adequate en volledige bijstand voor die prijs niet mogelijk is. Wij vinden het belangrijker om het in een keer goed te doen en de kans op teruggave zo groot makkelijk te laten zijn. Daarom is ons slagingspercentage ook zo hoog!

Evenwel kunnen wij u ook aanbieden om ENKEL een klaagschrift op te stellen en in te dienen voor een bedrag van € 475,00 excl. BTW. U krijgt dan verder geen voorbereiding op de zitting en wij staan u ook niet bij tijdens de zitting. Wij stellen alleen het klaagschrift op. Als u enkel wilt dat wij een klaagschrift opstellen, dan kunt u dit in de aanmelding aangeven.

Pro deo advocaat

In sommige gevallen kunt u eventueel in aanmerking komen voor pro deo rechtsbijstand. Dit is afhankelijk van uw inkomen en vermogen van twee jaar geleden. Als dat zo is, betaalt u enkel een geringe eigen bijdrage. De rest van de kosten van rechtsbijstand worden dan door de Staat vergoed.

> Aanmeldformulier nieuwe zaak voor vrijblijvende intake met gespecialiseerde rijbewijsadvocaat

< Terug naar homepage