Pro deo rechtsbijstand

Vanuit hun morele plicht, zijn de aangesloten advocaten ook bereid om de rechtsbijstand pro deo te verlenen.

Voorwaarden pro deo rechtsbijstand

Of u voor pro deo rechtsbijstand in aanmerking komt, is afhankelijk van uw inkomen en vermogen van twee jaar geleden. Als dat zo is, betaalt u enkel een geringe eigen bijdrage. De rest van de kosten van rechtsbijstand worden dan door de Staat vergoed.

Aanmelden zaak bij pro deo rechtsbijstand

Als u verwacht voor pro deo rechtsbijstand in aanmerking te komen, kunt u het beste de zaak aanmelden via het aanmeldingsformulier op de website Prodeoadvocaatstrafrecht,nl. Dit is een iets uitgebreider aanmeldingsformulier omdat u meer gegevens moet doorgeven in verband met de aanvraag voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Wij dienen de aanvraag voor u in bij de Raad voor Rechtsbijstand.

> Aanmeldformulier nieuwe zaak

< Terug naar homepage