Krijg uw rijbewijs terug bij alcohol

Wilt u het rijbewijs terug nadat u bent gepakt wegens rijden onder invloed van alcohol, dan is de kans van slagen van een klaagschrift afhankelijk van een aantal factoren:

  1. Hoe lang u al over uw rijbewijs beschikt
  2. Het soort voertuig waarmee het delict werd gepleegd
  3. Het alcoholgehalte
  4. Eventuele eerdere geregistreerde snelheidsovertredingen
  5. De noodzaak van teruggave van het rijbewijs

1. Beginnend bestuurder of normaal bestuurder

Allereerst is belangrijk om te weten hoe lang u over uw rijbewijs beschikt. Voor een beginnend bestuurder gelden namelijk hogere straffen dan voor iemand die al meer dan 5 jaar over zijn rijbewijs beschikt.

Bij beginnend bestuurders wordt het vanaf een alcoholgehalte van > 570 ug/l. al erg lastig om het rijbewijs eerder terug te krijgen via een klaagschriftprocedure en voor zover dat al wel zou lukken, speelt een tweede gevaar: het CBR zal de geldigheid van het rijbewijs schorsen en aan u een onderzoek naar de rijgeschiktheid opleggen. Dit betekent voor u dat zelfs in het meest gunstige geval dat de rechtbank het rijbewijs aan u terug zal geven, dit overruled wordt door het CBR, dat uw rijbewijs alsnog zal afpakken. U kunt het rijbewijs dan beter bij de officier van justitie laten omdat u dan nog later bij de definitieve strafoplegging ‘profiteert’ van een aftrek van de tijd dat u het rijbewijs al kwijt bent geweest. Bij het CBR geldt een dergelijke aftrek niet!

Bij normaal bestuurders ligt die grens pas bij > 785 ug/l. Daaronder hebt u vaak een goede kans om via het klaagschrift het rijbewijs eerder terug te krijgen.

Is uw alcoholgehalte hoger dan die bovengrens van respectievelijk 570 ug/l. voor beginnend bestuurders en 785 ug/l. voor ervaren (normaal) bestuurders, dan moeten we eerst het rijbewijs via een bezwaarprocedure bij het CBR terug zien te krijgen. Onze advocaten kunnen u hier uiteraard ook bij helpen!

In tabel:

Ervaren bestuurder (> 5 jr rijbewijs) Beginnend bestuurder
350 – 570 ug/l. Nog geen invordering van rijbewijs, dus niet van toepassing. Goede kans op teruggave rijbewijs via klaagschrift
570 – 785 ug/l. Goede kans op teruggave rijbewijs via klaagschrift GEEN klaagschrift indienen, maar bezwaarschrift tegen CBR
> 785 ug/l. GEEN klaagschrift indienen, maar bezwaarschrift tegen CBR GEEN klaagschrift indienen, maar bezwaarschrift tegen CBR

2. Het soort voertuig

De straf, en daarmee ook de inhoudingsperiode, wordt bij rijden onder invloed van alcohol mede bepaald door het soort voertuig dat u bestuurde. Voor brom- en snorfietsers gelden namelijk lagere straffen dan voor bestuurders van andere motorrijtuigen (auto / motor). Reed u op een brom- of snorfiets? Meld dit dan meteen, want dat vergroot de kans op teruggave van uw rijbewijs aanzienlijk.

Evenwel geldt ook hier nog steeds die bovengrens van 570 ug/l. voor beginnend bestuurders en 785 ug/l. voor normaal bestuurders. Was het alcoholgehalte hoger dan deze bovengrens, dan heeft ook bij het rijden onder invloed op een bromfiets- of snorfiets geen zin vanwege de maatregel die het CBR tevens zal opleggen.

3. Alcoholgehalte

Met name het alcoholgehalte is van belang voor de vraag of het lukt om het rijbewijs eerder terug te krijgen. Rechters en officieren hanteren namelijk vaste richtlijnen voor de inhoudingsduur van het rijbewijs. Er is nog wel enige marge om het rijbewijs terug te krijgen, maar hoe hoger het alcoholgehalte is, hoe kleiner de kans dat de rechter bereid is om vanwege uw persoonlijke belangen het rijbewijs eerder terug te geven.

  Ervaren bestuurder (> 5 jr rijbewijs) Beginnend bestuurder
Alcoholgehalte Inhoudingstermijn obv richtlijnen officier van justitie Kans van slagen rijbewijs terug via klaagschrift Inhoudingstermijn obv richtlijnen officier van justitie Kans van slagen rijbewijs terug via klaagschrift
351 – 435 µg/l nvt nvt 4 maanden 90%
436 – 500 µg/l nvt nvt 4 maanden 80%
501 – 570 µg/l nvt nvt 4 maanden 70%
571- 650 µg/l 4 maanden 90% 6 maanden Klaagschrift heeft geen zin
vanwege CBR-procedure
651 – 715 µg/l 6 maanden 80% 6 maanden Klaagschrift heeft geen zin
vanwege CBR-procedure
716 – 785 µg/l 7 maanden 60% 7 maanden Klaagschrift heeft geen zin
vanwege CBR-procedure
> 785 µg/l Minimaal 8 maanden Klaagschrift heeft geen zin
vanwege CBR-procedure
8 maanden Klaagschrift heeft geen zin
vanwege CBR-procedure

 4. Recidive

Wanneer er sprake is van recidive, daalt de kans om het rijbewijs snel terug te krijgen. In principe wegen de afgelopen 5 jaren het zwaarst in de beoordeling, maar de rechter wil afhankelijk van het alcoholgehalte en uw belang bij teruggave ook voorgaande veroordelingen laten meewegen.

Belangrijk is dat het niet alleen gaat om veroordelingen door een rechter, maar ook strafbeschikkingen die aan u zijn opgelegd door de officier van justitie (dus de gewone boetes).

Bepalend is het moment dat de straf aan u is opgelegd en niet het tijdstip van de overtreding.

In het algemeen moet u bij eerdere recidive de kansberekening als volgt aanpassen.

Vermindering kans bij recidive In de afgelopen 5 jaren In de afgelopen 10 jaren In de afgelopen 20 jaren
1. eerdere veroordeling – 40 % – 20% – 10%
2 eerdere veroordelingen – 70% – 60% – 40%
3 eerdere veroordelingen 80% – 70% – 60%
4 eerdere veroordelingen – 100% – 90% – 80%

5. Noodzaak rijbewijs

Tot slot speelt natuurlijk de noodzaak om het rijbewijs terug te krijgen een belangrijke rol. Hoe dringender uw persoonlijke belangen zijn bij teruggave van het rijbewijs, hoe groter de kans op teruggave is. Zo zal iemand die op dit moment werkloos thuis zit, het rijbewijs minder snel terug krijgen dan iemand die het rijbewijs echt dringend nodig heeft voor zijn werk, zoals een vrachtwagenchauffeur of een vertegenwoordiger.

Samen met de advocaat bespreekt u hoe wij uw belangen zwaarder kunnen aanzetten en goed kunnen onderbouwen teneinde de rechter ervan te overtuigen dat u dringend uw rijbewijs nodig hebt.

Rijbewijs snel terug?

Wilt u ook snel uw rijbewijs terug? Onze advocaten kunnen u daarmee helpen, ook als dit eerst moet via het CBR. Meld nu uw zaak aan via het aanmeldingsformulier op de website en wij brengen u direct in contact met een van onze gespecialiseerde advocaten. Het eerste advies is gratis en geheel vrijblijvend!

< Terug naar homepage