Krijg uw rijbewijs terug bij drugsgebruik

Wilt u het rijbewijs terug nadat u bent gepakt wegens rijden onder invloed van drugs, dan zal vaak eerst een bezwaarprocedure bij het CBR gevoerd moeten worden.

Bezwaar CBR

Het CBR zal aan u een onderzoek naar de rijgeschiktheid opleggen én de geldigheid van uw rijbewijs schorsen. Met name dat laatste valt goed aan te vechten wanneer u enkel in het bezit was van drugs, maar niet zelf ook hebt gereden onder invloed van drugs.

Daarnaast is het altijd belangrijk om zorgvuldig na te gaan of er geen fouten zijn gemaakt door de politie in het kader van het bloedonderzoek. Als dat wel het geval is, kan op basis daarvan de beslissing van het CBR worden aangevochten. Ook dan zijn er goede kansen om het rijbewijs eerder terug te krijgen.

Voorbereiding onderzoek naar de rijgeschiktheid

In ieder geval is het belangrijk dat u zich goed voorbereidt op het onderzoek dat door het CBR aan u wordt opgelegd. U moet een psychiatrisch onderzoek ondergaan. Onderschat dit onderzoek niet! Het onderzoek is zo ingericht dat u door de vele valkuilen en strikvragen erg snel de ‘verkeerde’ antwoorden geeft. Maar liefst 80% komt niet door het onderzoek en raakt dan voor meer dan een jaar het rijbewijs kwijt.

Online is een informatiebrochure verkrijgbaar die u voorbereidt op het onderzoek dat u gaan krijgen. Het is een uitgebreide en volledige brochure waarin u alles wordt uitgelegd over het onderzoek naar de rijgeschiktheid. Na lezing van de brochure weet u precies welke vragen er gesteld zullen worden, waarom die vragen worden gesteld en welke antwoorden u het beste kunt geven.

> Informatiebrochure onderzoek CBR vanwege drugs

Via de website kunt u zich ook aanmelden voor een persoonlijk voorbereidingsgesprek waarbij alle vragen en antwoorden met u worden doorgenomen.

Klaagschriftprocedure rechtbank

Tegen het einde van de CBR-procedure kunnen we dan direct een klaagschrift indienen bij de rechtbank om ook via die weg het rijbewijs eerder terug te krijgen.

De kans van slagen van een dergelijk klaagschrift is afhankelijk van:

  • De concentratie drugs die in uw bloed is aangetroffen
  • Of er sprake is van eerdere veroordelingen vanwege rijden onder invloed
  • Uw belang bij teruggave van het rijbewijs

Voor rijden onder invloed van drugs bestaan nog geen echte vaste richtlijnen voor de inhoudingsduur van het rijbewijs. U moet er in beginsel vanuit gaan dat de officier van justitie voor 9 maanden uw rijbewijs zal willen afpakken. Gaat het echter om een eerste overtreding en heeft u het rijbewijs dringend nodig voor uw werk of voor andere belangrijke sociale verplichtingen, dan zal een rechter vaak wel besluiten om het rijbewijs eerder aan u terug te geven.

Wanneer rijbewijs terug?

Omdat we eerst een beslissing van het CBR moeten aanvechten en pas daarna een klaagschriftprocedure kunnen voeren, moet u er echter wel rekening mee houden dat het vaak 1 – 5 maanden kan duren voordat wij u het rijbewijs daadwerkelijk terug hebt. Na uw aanmelding zullen wij eerst het dossier moeten opvragen om na te gaan of er fouten zijn gemaakt en of de maatregel van het CBR terecht is geweest gelet op de omstandigheden van het geval. Na ontvangst van het dossier bepalen wij in overleg met u de verder te volgen strategie om het rijbewijs zo snel mogelijk terug te krijgen.

> Meer informatie bezwaarprocedure CBR bij drugs