Krijg uw rijbewijs terug bij snelheidsovertreding

Wilt u het rijbewijs terug na te hard rijden, dan is de kans van slagen van een klaagschrift afhankelijk van een aantal factoren:

  1. De gereden snelheid
  2. Eventuele eerdere geregistreerde snelheidsovertredingen
  3. De noodzaak van teruggave van het rijbewijs

1. Gereden snelheid

Het belangrijkste is natuurlijk de gereden snelheid. De officier van justitie hanteert namelijk vaste richtlijnen hoe lang hij het rijbewijs zal inhouden na te hard rijden. Wij zullen hier aangeven wat de kans van slagen zal zijn om het rijbewijs eerder terug te krijgen.

Gemeten snelheid Hoe lang rijbewijs kwijt volgens officier Kans op teruggave via klaagschrift
30 – 49 km/u Geen inhouding,
tenzij recidive
NVT
50 – 69 km/u 2 maanden > 90%
70 – 99 km/u 4 maanden 50 – 80%
> 100 km/u 6 maanden  20 – 50%

2. Recidive

Wanneer er sprake is van recidive, daalt de kans om het rijbewijs snel terug te krijgen. In principe wegen de afgelopen 2 jaren het zwaarst in de beoordeling, maar de rechter wil afhankelijk van de gemeten snelheid en uw belang bij teruggave ook voorgaande veroordelingen laten meewegen.

Het gaat dan niet om de normale verkeersboetes tot 30 km/u. Dit zijn de kleine boetes die we allemaal wel eens krijgen. Deze kleine boetes worden niet geregistreerd. Alleen de geregistreerde snelheidsovertredingen van meer dan 30 km/u tellen mee.

Belangrijk is verder dat het niet alleen gaat om veroordelingen door een rechter, maar ook strafbeschikkingen die u hebt betaald. Omdat strafbeschikkingen vaak lijken op de normale kleine verkeersboetes, moet u hier goed voor oppassen!

Bepalend is het moment dat de boete is opgelegd en niet de datum van de snelheidsovertreding.

In het algemeen moet u bij eerdere recidive de kansberekening als volgt aanpassen.

 

In de afgelopen 2 jaren In de afgelopen 5 jaren In de afgelopen 10 jaren
1. eerdere snelheidsovertreding – 40 % – 20% – 10%
2 eerdere snelheidsovertredingen – 70% – 60% – 40%
3 eerdere snelheidsovertredingen 80% – 70% – 60%
4 eerdere snelheidsovertredingen – 100% – 90% – 80%

3. Noodzaak rijbewijs

Tot slot speelt natuurlijk de noodzaak om het rijbewijs terug te krijgen een belangrijke rol. Hoe dringender uw persoonlijke belangen zijn bij teruggave van het rijbewijs, hoe groter de kans op teruggave is. Zo zal iemand die op dit moment werkloos thuis zit, het rijbewijs minder snel terug krijgen dan iemand die het rijbewijs echt dringend nodig heeft voor zijn werk, zoals een vrachtwagenchauffeur of een vertegenwoordiger.

Samen met de advocaat bespreekt u hoe wij uw belangen zwaarder kunnen aanzetten en goed kunnen onderbouwen teneinde de rechter ervan te overtuigen dat u dringend uw rijbewijs nodig hebt.

Rijbewijs snel terug?

Wilt u ook snel uw rijbewijs terug? Onze advocaten kunnen u daarmee helpen. Meld nu uw zaak aan via het aanmeldingsformulier op de website en wij brengen u direct in contact met een van onze gespecialiseerde advocaten. Het eerste advies is gratis en geheel vrijblijvend!

< Terug naar homepage